Oprør i Myanmar

Generation Z og generalerne

Den 1. februar 2021 afsatte militæret i Myanmar Aung San Suu Kyis demokratisk valgte regering og tog magten. 

Kuppet udløste en storm af protester imod militærdiktaturet, som besvarede modstanden med brutal undertrykkelse. På ufattelig kort tid fyldtes gader og pladser i alle Myanmars større byer af demonstranter, der krævede demokratiet tilbage, og hundredvis af unge demonstranter er blevet dræbt.

Bogen sætter fokus på Generation Z – de unge som fører an i modstanden mod undertrykkelsen med et ufatteligt mod og stor offervilje. De er veluddannede, de føler sig tæt knyttede til resten af verden, og de ser sig selv som Myanmars fremtid.

Forfatteren har igennem de første måneder fulgt en række unge og deres forældre i ulydighedsbevægelsen og har dagligt modtaget videoer og beretningerne om uhyrlighederne, som hun beskriver i bogen.

Men forårsoprøret, som befolkningen kalder det, skal ses i en større sammenhæng. Myanmar var et land på vej mod demokrati og frihed, men er nu tilbage i en tilstand af undertrykkelse, armod og ulighed.

Bogen giver også et indblik i Myanmars komplicerede historie. Hverken Aung San Suu Kyi eller skiftende militærdiktaturer har  formået at integrere de 135 etniske grupper i en samlet nation. Derfor har Myanmar som det eneste land i verden haft interne krigshandlinger i 60 år uden afbrydelse.

Som bogens mange medvirkende spørger: Vil det lykkes Myanmar at vende tilbage til en demokratiseringsproces uden juntaen, eller står landet på randen af en borgerkrig?

For at finde et svar har forfatteren interviewet kendte Myanmar-eksperter i ind- og udland og kilder tæt på Aung San Suu Kyi.

Martin Lidegaard skriver i bogens forord:

”Og det er derfor, at Eva-Marie Møller i denne bog ikke bare fortæller en fængslende historie om et fascinerende land. Hun sætter også et spejl op foran os selv, så vi ser alle de problemer, dilemmaer, valg og muligheder, som du og jeg – ja, alle moderne mennesker – står med lige nu i den verden, der er vores. Myanmar er verdens spejl.”